Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства (район „Овча купел“)

 

Адрес: гр. София, район „Овча купел“, кв. „Горна баня“, ул. „Христо Стефчов“ № 2.

Директор: Александър Малински

Телефон: 0878 5533 16

Е-mail: dnevencentrgb@gmail.com
 

Комплекс от социални услуги, който осигурява индивидуално и в групи подкрепа в специализирана среда на деца с увреждания, в рамките на не по-малко от 4 часа дневно, за посрещането на техните ежедневни потребности и свързаните с тях потребности от занимания за развитие на основни умения в зависимост от възрастта и личните им нужди. 

Осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда в отговор на специфичните потребности на децата от рехабилитация, обучение и образование, психологична и логопедична подкрепа, организация на свободното време, лични контакти и социални умения в приятелска и близка до реалната среда.

08.10.2021