Решение № 281 по Протокол № 54 от 21.04.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица на територията на Район “Сердика”, кв. “Бенковски“ с името “Лиляна Бочева”

29.04.2022

Решение № 260 по Протокол № 54 от 21.04.2022 г. на Столичния общински съвет за потвърждаване на Решение № 214 от 07.04.2022 г. и именуване на локална градина с алейна мрежа в Район „Изгрев“ с името „Борис Немцов“

29.04.2022

Решение № 259 по Протокол № 54 от 21.04.2022 г. на Столичния общински съвет за потвърждаване на Решение № 213 от 07.04.2022 г. и именуване на алея в Район „Изгрев“ с името „Героите на Украйна“

29.04.2022

Министерствота на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“, част от проект „Развитие на железопътен възел София“ от проектен км 1+061 до проектен км 8+409“, на територията на Столична община

26.04.2022

Столична община кани местната общност на обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг – допълване на нов компонент „Транспортна свързаност и достъпна среда“ към проект “Устойчива градска мобилност. Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиалната улична мрежа на гр. София“

20.04.2022

Решение № 214 по Протокол № 53 от 07.04.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на озеленено пространство в Район „Изгрев“ с името площад „Борис Немцов"

15.04.2022

Решение № 213 по Протокол № 53 от 07.04.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на площадно пространство в Район „Изгрев“ с името „Героите на Украйна“

15.04.2022

Решение № 203 по Протокол № 50 от 24.03.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица по плана на в.з. „Спирка Иваняне”, местност „Бели брег” с името „Света Петка”

01.04.2022

Решение № 202 по Протокол № 50 от 24.03.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица на територията на с.Панчарево с името „Света Елена“

01.04.2022

Решение № 201 по Протокол № 50 от 24.03.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в м. „Територии, прилежащи на пътен възел Околовръстен път - Бул. Сливница“ - Район „Люлин“ с името „Шеовица“

01.04.2022