Решение № 91 по Протокол № 47 от 10.02.2022 г. на Столичния общински съвет за наименуване на безименна улица в м.„кв.Овча купел-актуализация“, кв.24 с името „Люлинска падина“
С Решение № 91 по Протокол № 47 от 10.02.2022 г. на Столичния общински съвет се наименува безименна улица в м.„кв.Овча купел-актуализация“, кв.24, Район „Овча купел“ - Столична община, започваща от О.Т.225, през О.Т.225А, О.Т226 до О.Т.257 с името „Люлинска падина“.
18.02.2022