Решение № 89 по Протокол № 47 от 10.02.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица на територията на Район „Студентски” по плана на м. „Дървеница” с името „Вълчан Войвода“


С Решение № 89 по Протокол № 47 от 10.02.2022 г. на Столичния общински съвет се  именува безименната улица на територията на СО - Район „Студентски” по плана на м. „Дървеница” от осова точка О.Т.23 - О.Т.22 - О.Т.22а - О.Т.21 - О.Т.21а до О.Т.20, с името „Вълчан Войвода“.

18.02.2022