Решение № 90 по Протокол № 47 от 10.02.2022 г. на Столичния общински съвет за наименуване на безименна улица в м. „Манилов дол“, Район „Овча купел“ с името „Пъстрогор“
С Решение № 90 по Протокол № 47 от 10.02.2022 г. на Столичния общински съвет се  наименува безименна улица в м. „Манилов дол“, Район „Овча купел“ - Столична община, започваща от О.Т.7, през О.Т.8, О.Т.9, О.Т.10, О.Т.11, О.Т.12, О.Т.13, О.Т.14, О.Т.15, О.Т.16, О.Т.17, О.Т.18, О.Т.19, О.Т.20А, О.Т.20 до О.Т.1 да бъде наименувана с името „Пъстрогор“.
18.02.2022