Решение № 92 по Протокол № 47 от 10.02.2022 г. на Столичния общински съвет за наименуване на безименна улица в м. „кв. Овча купел - стар“, кв.12А и част от кв.23 с името „Дряновска“
С Решение № 92 по Протокол № 47 от 10.02.2022 г. на Столичния общински съвет се  наименува безименна улица в м. „кв. Овча купел - стар“, кв.12А и част от кв.23, Район „Овча купел“ - Столична община, започваща от О.Т.474А, през О.Т.473Е, О.Т.473А, О.Т.473, О.Т.472, О.Т.471, О.Т.467 до О.Т.462А да бъде наименувана с името „Дряновска“.
18.02.2022