Решение № 94 по Протокол № 47 от 10.02.2022 г. на Столичния общински съвет за наименуване на безименна улица в гр.Банкя с името ул. „Връх Добринова скала”
С Решение № 94 по Протокол № 47 от 10.02.2022 г. на Столичния общински съвет се  именува безименна улица от о.т.645 през о.т.660, о.т.660а, о.т.667а, о.т.669г, о.т.669в, о.т.669б, о.т.669а до о.т.670 по плана на гр.Банкя с името „Връх Добринова скала”.
 
18.02.2022