Решение № 93 по Протокол № 47 от 10.02.2022 г. на Столичния общински съвет за наименуване на безименна улица в Район „Кремиковци” с името „Новото ливаде“


С Решение № 93 по Протокол № 47 от 10.02.2022 г. на Столичния общински съвет се  наименува безименна улица в Район „Кремиковци” - Столична община, както следва:

От осова точка (ОТ) 261, през ОТ 239, ОТ 238, ОТ 237 до ОТ 236 по плана на местност „ГОЛЯМАТА ЛОКВА - ТЪРГОВСКИ ПАРК „СОФИЯ“, одобрен с Решение № 545 по Протокол № 45/29.07.2009 г. на СОС, с името „Новото ливаде“.

18.02.2022