Съобщение за почистване от нерегламентирано натрупване на битови, строителни, едро и дребно габаритни отпадъци

20.03.2017

Списък с кандидатите, които ще бъдат настанени в социални жилища

01.03.2017

Заповед No СОА17-РД09-61/10.01.2017 г. на Кмета на Столична община относно обявяване на неучебен ден на 11.01.2017 г. за училищата на територията на Столична община

13.02.2017

Заповед No СОА17-РД09-49/09.01.2017 г. на Кмета на Столична община относно обявяване на неучебни дни на 09.01.2017 г. и 10.01.2017 г. за училищата на територията на Столична община

13.02.2017

Наименуване на безименна улица на територията на Район "Банкя"

10.02.2017

Отмяна на Решение за именуване на безименна улица в район "Оборище" с името "Конрад Аденауер" и възстановяване целостта на бул. Янко Сакъзов

04.01.2017

Наименуване на безименна улица на територията на район "Слатина"

03.01.2017

Наименуване на безименни улици на територията на район "Банкя"

03.01.2017

Наименуване на безименна улица на територията на район "Банкя"

03.01.2017

Наименуване на безименна улица - тупик на територията на район "Банкя"

03.01.2017