Приети Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община
С Решение № 135 по протокол № 30 от 06.04.2017 г. на СОС са приети Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община.
21.04.2017