Съобщение за почистване от нерегламентирано натрупване на битови, строителни, едро и дребно габаритни отпадъци
От 20 март 2017г. започва изпълнението на годишната програма на Столична община за почистване на речните корита.

До 20 април 2017г. ще се извърши почистване от нерегламентирано натрупване на битови, строителни, едро и дребно габаритни отпадъци, създаващи предпоставка за подприщване на водното течение в следните участъци:

река Владайска
• участък от ул. „Майка” до пл. „Сред село”, некоригиран, район „Витоша”, 400м;
• участък от мост на бул. „Акад. Иван Е. Гешов” до мост бул. „Тодор Александров”, район „Възраждане”, коригиран, 1100м;
• участък от 20м преди мост на бул. „Първа Българска армия” до 50м след мост на ул. „Жак Дюкло”, некоригиран, район „Подуяне”, 950м; река Суходолска
• участък при моста за местност „Смърдан” подход от ж.к. „Люлин”, некоригиран, район „Красна поляна”, 100м;
• участък от ул. „753” до мост на ул. „3020”, райони „Връбница” и „Илинден”, коригиран, 410м;
• участък при ж.п. мост в жк. „Надежда-1”, коригиран, район „Надежда”, 150м;
• участък след мост на бул. „Лазар Михайлов”, кв. Бенковски, район „Сердика”, коригиран - 20м.

река Стубела
• участък в м. „Смърдана”, район „Красна поляна”, некоригиран, 150м;
охранителен канал на парк „Западен лесопарк”
• участък от ул. „Лайбниц”, до вливане в основен охранителен канал, район „Красна поляна”, коригиран, 200м;

река Какач
• участък от ж.п. линия София-Банкя до 50м преди Метростанция „Обеля”, некоригиран, район „Връбница”, 1200м; река Слатинска

• участък от 20м след мост на ул. „Тодорини кукли” до 20 м след мост на бул. „Владимир Вазов”, район „Подуяне”, коригиран, 320м; река Суха река
• участък от мост на бул. „Климент Охридски” срещу течението на реката, некоригиран, район „Студентски”, 50м; река Банишка
• участък по 30м преди и след мост на ул. „Филип Аврамов” в ж.к. „Младост - 4”, район „Младост”, некоригиран, 80м; река Рекмарица
• участък преди мост на бул. „Климент Охридски”, срещу течението на реката, район „Студентски”, некоригиран - 30м. река Аджибарица
• решетка на чакълозадържателя преди бул. „Г.М. Димитров” (преди покрит участък), район „Студентски”, некоригиран - 20м.

В същия период ще се предприемат действия за премахване на паднали дървета в речното корито на:

река Суходолска
• участък в кв. Военна рампа, срещу ул. „Проф. Иван Георгов”, район „Сердика”, некоригиран - 30м. река Искър
• участък на около 100м преди мост за кв. Димитър Миленков, район „Искър”, некоригиран – 10м.

Поетапно, от началото на месец април ще започнат дейностите по почистване и целогодишна поддръжка на водостоците на Софийски околовръстен път – Южната дъга и реките Перловска и Владайска в централна градска част, както следва.

река Суходолска
• водосток при храм-параклис „Света Троица”, 70м преди и 50м след съоръжението, вкл. 30м под СОП, район „Овча купел” и район „Красна поляна”, 150м;

Дере Панчарица
• водостоци под СОП и под ул. „Маринковица”, район „Витоша”, коригиран, 200м;

река Ваташка
• водосток при СОП, вкл. по 30м преди и след съоръжението, район „Витоша”, коригиран, 100м; река Бара изливо
• водосток при СОП, вкл. по 30м преди и след съоръжението, район „Витоша”, коригиран, 100м; десен приток на река Бара изливо
• водосток при СОП, вкл. по 30м преди и след съоръжението, район „Витоша”, коригиран, 100м;

река Боянска бара
• участък при ул. „Даскал Стоян Попандреев”, район „Витоша”, коригиран, 50м; река Драгалевска
• водосток при СОП, вкл. по 30м преди и след съоръжението, район „Витоша”, коригиран, 100м;

река Рекмарица
• водосток при СОП, вкл. 30м преди и след съоръжението, район „Витоша”, коригиран, 130м; река Суха река
• водосток при СОП, вкл. 30м преди и след съоръжението, район „Витоша”, коригиран, 100м; Десен приток на Сухата река /по ул. 74/
• водосток при СОП, вкл. 30м преди и след съоръжението, район „Витоша”, коригиран, 100м; Безименно дере при магазин „Домко”
• водосток при СОП, вкл. 30м преди и след съоръжението, район „Витоша”, коригиран, 100м;

река Банишка
• водосток при СОП, вкл. по 40м преди и след съоръжението, за поддръжка, район „Витоша”, 150м;
• водосток на бул. „Александър Малинов”, вкл. по 50м преди и след съоръжението, за поддръжка, район „Витоша”, 120м;

река Владайска
• участък от мост бул. „Тодор Александров” до мост на бул. „Сливница”, район „Възраждане”, коригиран, 640м;
• участък от мост на бул. „Сливница” до пл. „Лъвов мост”, район „Възраждане” и „Сердика”, коригиран, 1500м;
• участък от пл. „Лъвов мост” до пл. „Сточна гара”, район „Оборище”, коригиран, 750 м; река Перловска
• участък от ул. „Фритьоф Нансен” до мост на ул. „Граф Игнатиев”, район „Средец”, коригиран, 850м;
• участък от мост на ул. „Граф Игнатиев” до мост на ул. „Шипка”, район „Средец”, коригиран, 1520м;
• участък от ул. „Шипка” до бул. „Мадрид”, район „Оборище”, коригиран, 470м; река Новачица
• участък при предпазна решетка при мост на бул. „Никола Габровски”, некоригиран, район „Изгрев”, 10м;
• участък при пешеходен мост на ул. „Русаля”, некоригиран, район „Изгрев”, 30м;

Дере „Планинец”
• участък от ул. „Прохлада” до бул. „Цар Борис ІІІ”, район „Витоша”, за поддръжка, 350 м;

Още 68 броя участъци, включени в годишната програма на Столична община, ще бъдат почистени до края на годината. Участъците попадат на територията на райони „Кремиковци”, „Нови Искър”, „Банкя”, „Панчарево”, „Триадица” и др., като дейностите ще започнат поетапно, в зависимост от метеорологичната обстановка, водните нива в реките и представените линейни графици от фирмите изпълнители.
20.03.2017