Решение № 120 по протокол № 29 от 23.02.2017 г. на СОС за именуване на десет улици в квартал „Требич”, район „Надежда”, Столична община
21.03.2017