Инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и метални опаковки“, в ПИ с идентификатор 68134.4355.2938, район „Люлин“

29.10.2020

Инвестиционно предложение за: „Преустройство и смяна на предназначение на „Цех за пакетиране на хранителни добавки“ в „Цех за производство (смесване) на твърди и течни лекарствени форми и хранителни добавки“, в м. Кв. "Суходол“, район „Овча купел“

28.10.2020

Инвестиционно предложение на „Хотел Експрес София Еърпорт“ ООД за „Хотел, многоетажен паркинг, многофункционална зала за събития и мероприятия“, район „Искър“

28.10.2020

Инвестиционно предложение на „Мегатрон” ЕАД за: „Изграждане на тръбен кладенец за захранване на поливна система и измиване на селскостопански машини (водоснабдяване за други цели) към Търговско-сервизен комплекс на „Мегатрон“ ЕАД“ в м. „СПЗ Слатина-север“, район „Слатина“

26.10.2020

Инвестиционно предложение: „Обновяване на "Княз-Борисова градина" – историческа част“ и реконструкция на съществуващата обществена тоалетна при лятната читалня в "Княз-Борисова градина“

23.10.2020

Инвестиционно предложение с възложител Иван Иванов за: „Проектиране и изграждане на локално пречиствателно съоръжение (ЛПСОВ) за 8 екв. жители“ в поземлен имот м. „Овча купел“

20.10.2020

Инвестиционно предложение за: „Независима микропивоварна за производство на занаятчийска бира“ в УПИ I, кв. 509 [поземлен имот с идентификатор 68134.509.1660 (производствена сграда с идентификатор 68134.509.1660.4)], м. НПЗ „Хаджи Димитър“, район „Сердика“, гр. София, Столична община, с възложител „Комета Брюинг“ ООД

20.10.2020

Инвестиционно предложение на „РОЯЛ ВИ” ООД за: „Изграждане на канализационно отклонение за обект жилищни сгради с подземни гаражи, локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и заустването им в река Рекмарица“ в ПИ с идентификатор 68134.2044.1964, м. в.з. "Малинова долина“, район „Витоша“

16.10.2020

Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен, относно откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Новачица, ляв приток на Слатинска река, с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на нов пешеходен мост над р. Новачица, връзка между ул. „Русаля“ и ул. „Пимен...

16.10.2020

Инвестиционно предложение на „Зебра” АД за: „Технологични линии за преработка на неопасни отпадъци от каучук в гумен гранулат и стари битумосъдържащи изолации“ в промишлена зона № 1, гр. Нови Искър, район „Нови Искър“

16.10.2020