Приключили програми и проекти

Програма "Зелена София" 2017

Подпомага гражданското общество в реализацията на проекти, целящи да
подобрят състоянието на зелената система на територията на общината

Проект „Преустройство на външна дворна част с включване на допълнителни площи от алейната мрежа и парковата част в Зоологическа градина – гр. София на сектор „Хищници-големи котки“.

Проект „Преустройство на външна дворна част с включване на допълнителни площи от алейната мрежа и парковата част в Зоологическа градина – гр. София на сектор „Хищници – големи котки“. Кратка информация за проекта може да се види на интернет страницата на Зоологическа градина София . Към новина , публикувана на сайта на Зоологическа градина София