ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ

Дневен център за деца и /или младежи с увреждания "Ханна"

Адрес: кв. "Лозенец", ул. "Персенк" № 22
Директор: Мила Маринова
Тел.: 0882 885 376; 02 980 31 76; 02 950 31 76
Електронен адрес: hannah_f@mail.bg

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Развитие“

Адрес: ул. „Гюешево“ 21
Директор: Аксиния Георгиева
Тел.: 02/980-70-58
Електронен адрес: www.detebg.org