ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, (ДЦПДУТС)

Адрес: гр. София, район „Овча купел“, кв. „Горна баня“, ул. „Христо Стефчов“ № 2
Директор: Александър Малински
тел: 0878 5533 16