ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - седмична грижа

Адрес: гр. София, ж.к. "Сердика", ул. „Гюешево” (на ъгъла с ул. "Хайдут Велко")
Директор: Йотка Тодорова
Тел: 02 920 02 07; 02 920 19 91

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

Адрес: ж.к. "Слатина", ул. "Роглец" № 17
Директор: Калина Иванова
Тел.: 02/421 40 51; 0879 83 54 17