Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община (вносители: Георги Георгиев и Грети Стефанова)

Дата на откриване: 21.01.2023

Дата на приключване: 20.02.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Георги Георгиев – председател на Столичния общински съвет, Грети Стефанова – общински съветник

Лице за контакти: Десислава Милева – главен юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Приемане на „Комуникационна стратегия на София като туристическа дестинация 2023 – 2027 г.“

Дата на откриване: 16.01.2023

Дата на приключване: 30.01.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Ирина Савина – заместник-кмет на Столична община и Екатерина Йорданова – председател на Постоянната комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти на СОС

Лице за контакти: Антон Пенев – главен експерт в дирекция „Европейски политики, програми и туризъм“


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Дата на откриване: 13.01.2023

Дата на приключване: 13.02.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Георги Георгиев – председател на Столичния общински съвет

Лице за контакти: Десислава Милева – главен юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Наредба за организация на движението на територията на Столична община

Дата на откриване: 05.01.2023

Дата на приключване: 06.02.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Зафир Зарков, Христиан Петров, Радослав Влахов – общински съветници

Лице за контакти: Десислава Милева – главен юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Наредба за реда за управление на горските територии

Дата на откриване: 28.11.2022

Дата на приключване: 28.12.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Десислава Билева - заместник-кмет на Столична община; Лорита Радева, Анна Стойкова - общински съветници

Лице за контакти: Лазар Петрунов – директор на дирекция„Околна среда“; Асен Чакъров – началник отдел „Опазване на околната среда“