Национална карта на социалните услуги, изготвена от Агенцията за социално подпомагане, в частта за планиране на социални и интегрирани здравно-социални услуги и максималният брой потребители на тези услуги (по видове), за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет, на територията на СО, изготвено на база Анализа на потребностите на национално ниво

 
ПОКАНА


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Столична община уведомява гражданите и заинтересованите страни, че на 07.11.2023 г. в Зала 5 на Столична община от 10.30 ч. ще се проведе публична дискусия и обсъждане на предложението за Националната карта на социалните услуги,  изготвена от Агенцията за социално подпомагане, в частта за планиране на социални и интегрирани здравно-социални услуги и максималният брой потребители на тези услуги (по видове), за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет, на територията на Столична община, из.готвено на база Анализа на потребностите на национално ниво.

​​​​​​​Поканата е публикувана на 02.11.2023 г.


СЪОБЩЕНИЕ – ПОКАНА

ОТНОСНО: ​​​​​​Представяне на предложението за Националната карта на социалните услуги, изготвена от Агенцията за социално подпомагане, в частта за планиране на социални и интегрирани здравно-социални услуги и максималният брой потребители на тези услуги (по видове), за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет, на територията на Столична община, изготвено на база Анализа на потребностите на национално ниво

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Столична община уведомява гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“, с предмет:

Представяне на предложението за Националната карта на социалните услуги, изготвена от Агенцията за социално подпомагане, в частта за планиране на социални и интегрирани здравно-социални услуги и максималният брой потребители на тези услуги (по видове), за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет, на територията на Столична община, изготвено на база Анализа на потребностите на национално ниво.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

  • на хартиен носител:

Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис

На вниманието на: г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

Относно: Представяне на предложението за Националната карта на социалните услуги, изготвена от Агенцията за социално подпомагане, в частта за планиране на социални и интегрирани здравно-социални услуги и максималният брой потребители на тези услуги (по видове), за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет, на територията на Столична община, изготвено на база Анализа на потребностите на национално ниво;

  • по електронен път:​​​​​​​

Контактен център на Столична община ( https://call.sofia.bg )

На вниманието на: г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

Относно:  Представяне на предложението за Националната карта на социалните услуги, изготвена от Агенцията за социално подпомагане, в частта за планиране на социални и интегрирани здравно-социални услуги и максималният брой потребители на тези услуги (по видове), за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет, на територията на Столична община, изготвено на база Анализа на потребностите на национално ниво.

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

  • 30 (тридесет) дни – от 12.10.23 г. до 13.11.23 г.

4. Съдържание на документацията:

  • Предложение за Националната карта на социалните услуги, изготвена от Агенцията за социално подпомагане, в частта за планиране на социални и интегрирани здравно-социални услуги и максималният брой потребители на тези услуги (по видове), за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет, на територията на Столична община;
  •  Анализ на потребностите на национално ниво.

5. Координати за връзка:

Василена Петрова – главен експерт в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“,

тел. 02/80-35-926, e-mail: ve.petrova@sofia.bg;

Галя Йончева – главен експерт в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“,

тел. 02/80-35-926, e-mail: giontcheva@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:

https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.