Доклад относно промяна в Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

Публикувано на 14.09.2017 г.
 

Вносител: Таня Георгиева - председател на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта и Анатоли Илиев - общински съветник
 
Доклад и проект за решение


Доклад относно промяна в Правилата за работа на Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки

Публикувано на 4.09.2017 г.

Вносител: Дончо Барбалов - заместник-кмет на Столична община и д-р Веселин Милев - Председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика към СОС

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат на e-mail: zdraveopazvane@sofia.bg
 
Доклад и проект за решение


Стратегия за адаптация към климатичните промени на Столична община

Публикувано на 11.08.2017 г.

Вносител: Йоана Христова - заместник-кмет на направление „Зелена система, екология и земеползване“.

Доклад и проект за решение


Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община и Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Публикувано на 7.08.2017 г.

Вносител: Евгени Крусев - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение


Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община.

Публикувано на 14.07.2017 г.

Вносител: арх. Здравко Здравков - гл. архитект на Столична община

Доклад и проект за решение

Допълнение


Приемане  на  Програма  за  оползотворяване  на  хидротермалните ресурси  от  находищата  на  минерални  води  на  територията  на  Столична  община  и Стратегия за използване на потенциала от минерални води и земна топлина на територията на Столична община

Публикувано на 12.07.2017 г.

Вносител: арх. Здравко Здравков - гл. архитект на Столична община

Доклад и проект за решение