Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община
 

Публикувано на 11.10.2017 г.
 

Вносител: Йоана Христова – Зам.-кмет на Столична община и арх. Здравко Здравков – Главен архитект на Столична община
 
Доклад и проект за решение


Проект на Наредба за обществения ред на територията на Столична община

 

Публикувано на 28.09.2017 г.

Вносители: Иван Илиев, Николай Стойнев, Владимир Данев, Миглена Горанова, Карлос Контрера, Симеон Славчев - общински съветници

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред на територията на Столична община.

Писмени становища, мнения и коментари могат да бъдат подавани в деловодството на Столична община, ул. "Московска" № 33 или на следните e-mail адреси: vzaharieva@sofia.bg, ir.dimitrov@sofia.bg, tradeva@sofia.bg, jp@sofia.bg
 
Доклад и проект за решение

Проект на Наредба за обществения ред на територията на Столична община

Получени становища:

Становище на д-р Младен Младенов (09.10.2017 г.)
Становище на адв. Юлиан Дацев (10.10.2017 г.)
Становище на Орлин Атанасов (10.10.2017 г.)
Становище на Радослав Крумов (10.10.2017 г.)
Становище нат Евдокия Манева (11.10.2017 г.)
Становище на Цветан Коцев (11.10.2017 г.)
Становище на Светлозар Алексиев (15.10.2017 г.)
Становище на Калин Лиловски (17.10.2017 г.)
Становище на Таня Генчева (18.10.2017 г.)
Становище на Дарина Стойкова (18.10.2017 г.) 
Становище на Николай Качамаков (18.10.2017 г.) 
Становище на Тома Биков (18.10.2017 г.) 

 

************************************
ПОКАНА

Във връзка с работата на работна група по Заповед СОА16-РД91-88/12.02.2016 г. на кмета на Столична община и изготвен доклад с вх. № СОА17-ВК66-6552/28.09.2017 г. относно приемане на нова Наредба за обществения ред на територията на Столична община ще се проведе обществено обсъждане на горецитирания проект за нормативен акт на 19.10.2017 г. от 11.30 ч. в зала № 5 на Столична община.

Дневен ред

1. Представяне на Проект на нова Наредба за обществения ред на територията на Столична община
2. Обсъждане на проекта по т. 1

Проектът на нормативен акт е достъпен в срок до 03 ноември 2017 година.


 

************************************
ПОКАНА

Във връзка с работата на работна група по Заповед СОА16-РД91-88/12.02.2016 г. на кмета на Столична община и изготвен доклад с вх. № СОА17-ВК66-6552/28.09.2017 г. относно приемане на нова Наредба за обществения ред на територията на Столична община и поради големия обществен интерес, ще се проведе второ обществено обсъждане на горецитирания проект за нормативен акт на 26.10.2017 г. от 16.30 ч. в зала № 5 на Столична община, ул. № "Московска" 33.

 

Дневен ред

 

1. Представяне на Проект на нова Наредба за обществения ред на територията на Столична община
2. Обсъждане на проекта по т. 1

 

Проектът на нормативен акт е достъпен в срок до 03 ноември 2017 година.

В 7-дневен срок от провеждане на обсъждането, учасниците могат да изпращат писмени мнения, становища и предложения по проекта на наредба.


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистота на територията на Столична община

Публикувано на 28.09.2017 г.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистота на територията на Столична община. 

Писмени становища, мнения и коментари могат да бъдат подавани в деловодството на Столична община, ул. "Московска" № 33 или на следните e-mail адреси:  n.mihaylov@sofia.bg и moeva@sofia.bg

 
Доклад, проект за решение, проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистота на територията на Столична община, мотиви, предварителна оценка на въздействието може да видите тук.


Доклад относно промяна в Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

Публикувано на 14.09.2017 г.
 

Вносител: Таня Георгиева - председател на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта и Анатоли Илиев - общински съветник
 
Доклад и проект за решение


Доклад относно промяна в Правилата за работа на Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки

Публикувано на 4.09.2017 г.

Вносител: Дончо Барбалов - заместник-кмет на Столична община и д-р Веселин Милев - Председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика към СОС

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат на e-mail: zdraveopazvane@sofia.bg
 
Доклад и проект за решение


Стратегия за адаптация към климатичните промени на Столична община

Публикувано на 11.08.2017 г.

Вносител: Йоана Христова - заместник-кмет на направление „Зелена система, екология и земеползване“.

Доклад и проект за решение