Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществени консултации по Доклад с рег. № СОА24-ВК66-316/11.01.2024 г. за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на писмени консултации с предмет:

Приемане на проект на  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
 • На вниманието на: Георги Георгиев, Мирослав Боршош, Екатерина Йорданова, Ваня Тагарева, Диян Стаматов, Прошко Прошков – общински съветници
 • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА24-ВК66-316/11.01.2024 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

По електронен път:

 • На ел. поща:  desislava.mileva@sofia.bg
 • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА23-ВК66-1007/25.01.2023 г. за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • 14 (четиринадесет) дни – от 13.01.2024 г.  до  26.01.2024 г.

4. Съдържание на документацията:

 1. Доклад с рег. № СОА24-ВК66-316/11.01.2024 г. относно приемане на  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община;
 2. Проект на решение;
 3. Мотиви и частична предварителна оценка на въздействието.

5. Координати за връзка:

 • Десислава Милева – главен юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“;
 • тел. за връзка 02/9377338;
 • ел. поща: desislava.mileva@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:

​​​​​​https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОЛУЧЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

 • Нов Проект на решение по Доклад с рег. № С0А24-ВК66-316/11.01.2024 г. относно Проект на НИД на НРУПОГТТСО, предложен от общинските съветници Гергин Борисов, Христо Копаранов и Симеон Ставрев