ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ

 

 Дневен център за деца и/или младежи с увреждания "Дъга"

09.11.2016

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания (с приоритетни ползватели деца или младежи с епилепсия)

03.02.2019

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Развитие“

21.07.2020

Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства (ДЦПДТМУТС)

23.08.2021

Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства (район „Надежда“)

23.08.2021

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, приоритет физически и двигателни увреждания (ДЦПДТМУТС)

23.08.2021

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, (ДЦПДУТС)

08.10.2021

Дневен център за младежи с увреждания "Ханна"

27.04.2023

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания (с приоритет спортна насоченост)

03.05.2023

Дневен център за лица с увреждания (с приоритет психични разстройства)

03.05.2023

— 10 Items per Page
Showing 11 - 20 of 20 results.