ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ

 

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания (с приоритет аутистичен спектър)

04.01.2021

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Света Марина” (с приоритет ментални увреждания)

09.11.2016

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (с приоритет психични разстройства)

09.11.2016

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - седмична грижа

09.11.2016

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

09.11.2016

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (с приоритет интелектуални затруднения)

09.11.2016

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания "Свети Врач"

09.11.2016

„Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Слънчоглед”

09.11.2016

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Сава Филаретов”

09.11.2016

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания "Княз Борис І"

09.11.2016

 Дневен център за деца и/или младежи с увреждания "Дъга"

09.11.2016

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания (с приоритетни ползватели деца или младежи с епилепсия)

03.02.2019

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Развитие“

21.07.2020

Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства (район „Витоша“)

23.08.2021

Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства (район „Надежда“)

23.08.2021

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, приоритет физически и двигателни увреждания (ДЦПДТМУТС)

23.08.2021

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства (район „Овча купел“)

08.10.2021

Дневен център за младежи с увреждания "Ханна"

27.04.2023

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания (с приоритет спортна насоченост)

03.05.2023

Дневен център за лица с увреждания (с приоритет психични разстройства)

03.05.2023

— 10 Items per Page
Showing 1 - 10 of 20 results.