Писмо до кметовете на райони относно организация на дейността по повод обявеното извънредно положение и мерките срещу разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на Столична община

19.03.2020

Телефони за услуги и сигнали

17.03.2020

Информация за пристигащи граждани от чужбина

17.03.2020

Едно отделение за лечение на пациенти с COVID-19 ще бъде разкрито във Втора градска болница

17.03.2020

Психолози, социални работници и специалисти от социалните услуги на Столичната община предлагат подкрепа и консултация за граждани

17.03.2020

Заповед № СОА20-РД09-1490/16.03.2020 г. на кмета на Столична община за временно отменяне на почасовото платено паркиране в зоните, попадащи в обхвата на „Синя зона“ и „Зелена зона“

16.03.2020

Въведени са противоепидемични мерки в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“

16.03.2020

До 29 март се отменя временно почасово платено паркиране в „синя“ и „зелена“ зона

16.03.2020

Заповед СОА20-РД09-1488/15.03.2020 г. на кмета на Столична община за забрана извършването на планови ремонти от ЧЕЗ и „Софийска вода“ АД във връзка с въведеното Извънредно положение на територията на РБ по повод разпространението на COVID-19

15.03.2020

Промяна на работното време на Центъра за информация и услуги на Столична община

15.03.2020