Въведени са противоепидемични мерки в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“

За да осигурим условия за по-голяма социална дистанция, като част от мерките за овладяване на разпространението на коронавируса, и във връзка с издадена Заповед № СОА20-РД09-1484/13.03.2020 г. и Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г. на кмета на Столична община в Направление „Архитектура и градоустройство“ се въвеждат следните противоепидемични мерки:

 1. Преустановяват се всички приеми в приемните дни на ръководители в структурата на НАГ;
 2. Обявените обществени обсъждания под формата на обществени обсъждания и заседанията на ОЕСУТ се преустановяват;
 3. Прекратяват се всички групови форми на работа;
 4. Да се осигури възможност за служителите на НАГ отделен достъп до сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“ чрез отваряне на задния вход (през вътрешния паркинг) в двора на НАГ. Централният вход остава за достъп само и единствено до деловодството и офисите на експлоатационните дружества, като се извършва контролиран достъп;
 5. Да се осигури извършването на дезинфекция на входовете на всеки 30 минути и на вратите и общите помещения в сградата;
 6. Влезли в сила разрешения за строеж да се получават на гише  № 3 всеки вторник и петък;
 7. От 17.03.2020 г. да се осигури възможност за безконтактно плащане чрез поставянето на мобилни ПОС терминали в деловодството на НАГ;
 8. Считано от 16.03.2020 г. работното време на деловодството е, както следва:
  понеделник – петък: 09:00 – 17:30 часа;
 9. Преустановява се приема на заявления във връзка с провеждането на масови мероприятия и акционни събития.

Настоящата организация е в сила до 29.03.2020 г., която може да бъде променяна в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната, за което ще бъдете уведомявани своевременно.

16.03.2020