Препоръки за организация на работата в таксиметовите компании и информация за нова функционалност Електронно подаване на заявления


УВАЖАЕМИ ПРЕВОЗВАЧИ И ВОДАЧИ НА ЛЕКИ ТАСИМЕТРОВИ АВТОМОБИЛИ,

Във връзка с обявеното на 13 март 2020 г. извънредно положение на територията на България  със заповеди на министъра на здравеопазването и по указания на Националния щаб, са въведени противоепидемични мерки, които целят овладяване на разпространението на коронавируса. Мерките целят осигуряване на по-голяма социална дистанция, дезинфекция на публични пространства, както и мерки за защита на служители, които работят в директен контакт с повече хора.

В последните дни в Столична община бяха получени запитвания от представители на таксиметровия бранш с въпроси за допълнителни мерки за предпазване, които могат да бъдат предприети.

В тази връзка Ви изпращам препоръки за организация на работата в ръководените от Вас компании, които да допринесат за по-голяма защита на Вашите служители и клиенти.

Настоятелно препоръчваме следните мерки:

  • Ежедневно миене/дезинфекциране на леките таксиметрови автомобили;
  • Засилена дезинфекция на дръжките на вратите на превозните средства, по възможност преди всеки нов клиент;
  • Регулярно проветряване на превозните средства в рамките на всяка смяна;
  • С цел превенция временно да се ограничи ползването на мястото до водача на таксиметровия автомобил.

От 20.03.2020 год. стартираме Електронно заявяване на административни услуги за таксиметров превоз чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция за електронно управление: https://edelivery.egov.bg/Account/Register или чрез рубрика „Подаване на електронно подписани документи“  https://svc.sofia.bg/, с която даваме възможност за електронно подаване на:

  • Заявление за издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници;
  • Заявление за издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз;
  • Заявление за издаване на дубликат на разрешение и стикери за таксиметров превоз;
  • Заявление за промяна в обстоятелствата в издадено разрешение за пътници да бъдат подавани по електронен път.

Бланки на заявленията за таксиметров превоз и инструкция за подаването им по електронен път с електронен подпис може да намерите на адрес: https://www.sofia.bg/taxi

От усилията на всички нас зависи да овладеем разпространението и заразяването с Covid-19.

19.03.2020