Информация за пристигащи граждани от чужбина

 По  Заповед на министъра на здравеопазването  се въвеждат следните мерки:

Всички български граждани и граждани на други държави с постоянно, дългосрочно  или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от Китайската народна република, Ислямска република Иран, Бангладеш, Република Индия, Република Малдиви, Федерална демократична република Непал, Демократична социалистическа република Шри Ланка, Кралство Испания, Италия, Република Корея, Обединено  кралство Великобритания и Северна Ирландия, Франция, Федерална република Германия, Кралство Нидерландия и Швейцария се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или на друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание на органите на граничния здравен контрол.

За  български граждани – водачите  на тежкотоварни автомобили, пристигащи от тези страни 

За водачите, които разтоварват стоки и товари, и предвиждат отпътуване в следващите дни (независимо от причината за престой) за периода на престой на територията на Република България, водачите се поставят под карантина до напускане на страната от водача. За водачите, които не предвиждат отпътуване към държава, се прилага мярката като всички останали граждани.

За водачите на тежкотоварни автомобили, които не са български граждани, но са граждани на споменатите по-горе държави и/или влизат на територията на страната от посочените по-горе държави се прилага следната мярка: Влизат на територията на Република България, разтоварват превозваните стоки и товари и незабавно напускат територията на страната, като времето на преминаване през територията на страната не може да надвишава 24 часа.

Общопрактикуващите лекари осъществяват медицинско наблюдение за 14-дневен период на поставените под карантина лица от техните пациентски листи.

Български граждани без общопрактикуващ лекар се проследяват за 14-дневен период от съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия са карантинирани.

Лица с чуждо гражданство се проследяват за 14-дневен период от лечебното заведение, с което съответното място за настаняване има сключен договор за оказване на медицинска помощ.

Всички близки контакти на потвърден случая на COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, се поставят от регионалните здравни инспекции под карантина в дома си или на друго място за настаняване и медицинско наблюдение за 14-дневен период, считано от последния контакт със заболялото лице.

Всички лица, поставени под карантина, са длъжни да не напускат домовете си или мястото за настаняване, в което са посочили, че ще пребивават за посочения в предписанието срок.

При поява на симптоми за COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, лицата са длъжни да се свържат по телефон с общопрактикуващия си лекар, лечебното заведение, което обслужва  мястото на  настаняване, или със съответната регионална здравна инспекция, откъдето да получат указания.  

17.03.2020