Информация от Годишния финансов отчет за 2022 г.


Информацията е публикувана на 03.10.2023 г. в изпълнение на изискванията чл. 170 от Закона за публичните финанси и т. 74 от ДДС № 7/31.12.2021 г. на Министерство на финансите:

 

Отчет за касовото изпълнение на Бюджета на Столична община за 2022 г.


Отчет за касовото изпълнение на Сборния бюджет на Столична община за 2022 г.:

Проектобюджет за 2022 г.

Публикувано на 01.03.2022 г.

П О К А Н А

РЪКОВОДСТВОТО НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Кани столичната общественост на 09.03.2022 г. (сряда) от 16:00 часа на публично обсъждане на Проекта за бюджет на Столична община за 2022 година.

Публичното обсъждане ще се проведе в сградата на Столичен куклен театър, ул. „Ген. Гурко“ № 14.

Становища и предложения по Проекта за бюджет за 2022 година могат да се изпращат на имейл: obshtestveno_obsazhdane@sofia.bg до 06.03.2022 г., както и да се представят в деловодството на Столична община до 07.03.2022 г., включително.

Документи за общественото обсъждане:

 

 Отчети за 2022  г.

 

Месечни отчети за касовото изпълнение на Бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Столична община 

Публикувано на 07.03.2022 г.
Отчет за 01.01. – 31.01.2022 г.
Публикувано на 03.05.2022 г.
Отчет за 01.01. – 28.02.2022 г.
Публикувано на 03.05.2022 г.
Отчет за 01.01. – 31.03.2022 г.
Публикувано на 15.06.2022 г.
Отчет за 01.01. – 30.04.2022 г.
Публикувано на 30.06.2022 г.
Отчет за 01.01. – 31.05.2022 г.
Публикувано на 22.08.2022 г.
Отчет за 01.01. – 30.06.2022 г.
Публикувано на 22.08.2022 г.
Отчет за 01.01. – 31.07.2022 г.
Публикувано на 01.11.2022 г.
Отчет за 01.01. – 31.08.2022 г.
Публикувано на 01.11.2022 г.
Отчет за 01.01. – 30.09.2022 г.
Публикувано на 02.12.2022 г.
Отчет за 01.01. – 31.10.2022 г.
Публикувано на 02.03.2023 г.
Отчет за 01.01. – 30.11.2022 г.
Публикувано на 02.03.2023 г.
Отчет за 01.01. – 31.12.2022 г.

 

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз и за сметките за чужди средства

Публикувано на 07.03.2022 г.
01.01. – 31.01.2022  г. – КСФ
01.01. – 31.01.2022   г. – РА
01.01. – 31.01.2022   г. – ДЕС
01.01. – 31.01.2022   г. – ДМП
01.01. – 31.01.2022  г. – Чужди средства

Публикувано на 03.05.2022 г.
01.01. – 28.02.2022  г. – КСФ
01.01. – 28.02.2022   г. – РА
01.01. – 28.02.2022   г. – ДЕС
01.01. – 28.02.2022   г. – ДМП
01.01. – 28.02.2022  г. – Чужди средства

Публикувано на 03.05.2022 г.
01.01. – 31.03.2022  г. – КСФ
01.01. – 31.03.2022   г. – РА
01.01. – 31.03.2022   г. – ДЕС
01.01. – 31.03.2022   г. – ДМП
01.01. – 31.03.2022  г. – Чужди средства

Публикувано на 15.06.2022 г.
01.01. – 30.04.2022  г. – КСФ
01.01. – 30.04.2022   г. – РА
01.01. – 30.04.2022   г. – ДЕС
01.01. – 30.04.2022   г. – ДМП
01.01. – 30.04.2022  г. – Чужди средства

Публикувано на 30.06.2022 г.
01.01. – 31.05.2022   г. – КСФ
01.01. – 31.05.2022   г. – РА
01.01. – 31.05.2022   г. – ДЕС
01.01. – 31.05.2022  г. – ДМП
01.01. – 31.05.2022 г. – Чужди средства

Публикувано на 22.08.2022 г.
01.01. – 30.06.2022   г. – КСФ
01.01. – 30.06.2022   г. – РА
01.01. – 30.06.2022   г. – ДЕС
01.01. – 30.06.2022  г. – ДМП
01.01. – 30.06.2022 г. – Чужди средства

Публикувано на 22.08.2022 г.
01.01. – 31.07.2022   г. – КСФ
01.01. – 31.07.2022   г. – РА
01.01. – 31.07.2022   г. – ДЕС
01.01. – 31.07.2022  г. – ДМП
01.01. – 31.07.2022 г. – Чужди средства

Публикувано на 01.11.2022 г.
01.01. – 31.08.2022   г. – КСФ
01.01. – 31.08.2022   г. – РА
01.01. – 31.08.2022   г. – ДЕС
01.01. – 31.08.2022  г. – ДМП
01.01. – 31.08.2022 г. – Чужди средства

Публикувано на 01.11.2022 г.
01.01. – 30.09.2022   г. – КСФ
01.01. – 30.09.2022   г. – РА
01.01. – 30.09.2022   г. – ДЕС
01.01. – 30.09.2022   г. – ДМП
01.01. – 30.09.2022   г. – Чужди средства

Публикувано на 02.12.2022 г.
01.01. – 31.10.2022   г. – КСФ
01.01. – 31.10.2022   г. – РА
01.01. – 31.10.2022   г. – ДЕС
01.01. – 31.10.2022   г. – ДМП
01.01. – 31.10.2022   г. – Чужди средства

Публикувано на 02.03.2023 г.
01.01. – 30.11.2022   г. – КСФ
01.01. – 30.11.2022   г. – РА
01.01. – 30.11.2022   г. – ДЕС
01.01. – 30.11.2022   г. – ДМП
01.01. – 30.11.2022   г. – Чужди средства

Публикувано на 02.03.2023 г.
01.01. – 31.12.2022   г. – КСФ
01.01. – 31.12.2022   г. – РА
01.01. – 31.12.2022   г. – ДЕС
01.01. – 31.12.2022   г. – ДМП
01.01. – 31.12.2022   г. – Чужди средства


Oтчети за финансиране на капиталовите разходи

Данните се публикуват в изпълнение на изискванията на чл. 53 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година.СПРАВКА
по чл. 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите
 

Справка по т. 71 от Наредбата за вътрешноградски транспорт през 2022 г.

Справка по т. 71 от Наредбата за междуградски транспорт през 2022 г.