Проектобюджет за 2022 г.

Публикувано на 01.03.2022 г.

П О К А Н А

РЪКОВОДСТВОТО НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Кани столичната общественост на 09.03.2022 г. (сряда) от 16:00 часа на публично обсъждане на Проекта за бюджет на Столична община за 2022 година.

Публичното обсъждане ще се проведе в сградата на Столичен куклен театър, ул. „Ген. Гурко“ № 14.

Становища и предложения по Проекта за бюджет за 2022 година могат да се изпращат на имейл: obshtestveno_obsazhdane@sofia.bg до 06.03.2022 г., както и да се представят в деловодството на Столична община до 07.03.2022 г., включително.

Документи за общественото обсъждане:

 

 Отчети за 2022  г.

 

Месечни отчети за касовото изпълнение на Бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Столична община 

Публикувано на 07.03.2022 г.
Отчет за 01.01. – 31.01.2022 г.
Публикувано на 03.05.2022 г.
Отчет за 01.01. – 28.02.2022 г.
Публикувано на 03.05.2022 г.
Отчет за 01.01. – 31.03.2022 г.
Публикувано на 15.06.2022 г.
Отчет за 01.01. – 30.04.2022 г.
Публикувано на 30.06.2022 г.
Отчет за 01.01. – 31.05.2022 г.
Публикувано на 22.08.2022 г.
Отчет за 01.01. – 30.06.2022 г.
Публикувано на 22.08.2022 г.
Отчет за 01.01. – 31.07.2022 г.
Публикувано на 01.11.2022 г.
Отчет за 01.01. – 31.08.2022 г.
Публикувано на 01.11.2022 г.
Отчет за 01.01. – 30.09.2022 г.
Публикувано на 02.12.2022 г.
Отчет за 01.01. – 31.10.2022 г.
Публикувано на 02.03.2023 г.
Отчет за 01.01. – 30.11.2022 г.
Публикувано на 02.03.2023 г.
Отчет за 01.01. – 31.12.2022 г.

 

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз и за сметките за чужди средства

Публикувано на 07.03.2022 г.
01.01. – 31.01.2022  г. – КСФ
01.01. – 31.01.2022   г. – РА
01.01. – 31.01.2022   г. – ДЕС
01.01. – 31.01.2022   г. – ДМП
01.01. – 31.01.2022  г. – Чужди средства

Публикувано на 03.05.2022 г.
01.01. – 28.02.2022  г. – КСФ
01.01. – 28.02.2022   г. – РА
01.01. – 28.02.2022   г. – ДЕС
01.01. – 28.02.2022   г. – ДМП
01.01. – 28.02.2022  г. – Чужди средства

Публикувано на 03.05.2022 г.
01.01. – 31.03.2022  г. – КСФ
01.01. – 31.03.2022   г. – РА
01.01. – 31.03.2022   г. – ДЕС
01.01. – 31.03.2022   г. – ДМП
01.01. – 31.03.2022  г. – Чужди средства

Публикувано на 15.06.2022 г.
01.01. – 30.04.2022  г. – КСФ
01.01. – 30.04.2022   г. – РА
01.01. – 30.04.2022   г. – ДЕС
01.01. – 30.04.2022   г. – ДМП
01.01. – 30.04.2022  г. – Чужди средства

Публикувано на 30.06.2022 г.
01.01. – 31.05.2022   г. – КСФ
01.01. – 31.05.2022   г. – РА
01.01. – 31.05.2022   г. – ДЕС
01.01. – 31.05.2022  г. – ДМП
01.01. – 31.05.2022 г. – Чужди средства

Публикувано на 22.08.2022 г.
01.01. – 30.06.2022   г. – КСФ
01.01. – 30.06.2022   г. – РА
01.01. – 30.06.2022   г. – ДЕС
01.01. – 30.06.2022  г. – ДМП
01.01. – 30.06.2022 г. – Чужди средства

Публикувано на 22.08.2022 г.
01.01. – 31.07.2022   г. – КСФ
01.01. – 31.07.2022   г. – РА
01.01. – 31.07.2022   г. – ДЕС
01.01. – 31.07.2022  г. – ДМП
01.01. – 31.07.2022 г. – Чужди средства

Публикувано на 01.11.2022 г.
01.01. – 31.08.2022   г. – КСФ
01.01. – 31.08.2022   г. – РА
01.01. – 31.08.2022   г. – ДЕС
01.01. – 31.08.2022  г. – ДМП
01.01. – 31.08.2022 г. – Чужди средства

Публикувано на 01.11.2022 г.
01.01. – 30.09.2022   г. – КСФ
01.01. – 30.09.2022   г. – РА
01.01. – 30.09.2022   г. – ДЕС
01.01. – 30.09.2022   г. – ДМП
01.01. – 30.09.2022   г. – Чужди средства

Публикувано на 02.12.2022 г.
01.01. – 31.10.2022   г. – КСФ
01.01. – 31.10.2022   г. – РА
01.01. – 31.10.2022   г. – ДЕС
01.01. – 31.10.2022   г. – ДМП
01.01. – 31.10.2022   г. – Чужди средства

Публикувано на 02.03.2023 г.
01.01. – 30.11.2022   г. – КСФ
01.01. – 30.11.2022   г. – РА
01.01. – 30.11.2022   г. – ДЕС
01.01. – 30.11.2022   г. – ДМП
01.01. – 30.11.2022   г. – Чужди средства

Публикувано на 02.03.2023 г.
01.01. – 31.12.2022   г. – КСФ
01.01. – 31.12.2022   г. – РА
01.01. – 31.12.2022   г. – ДЕС
01.01. – 31.12.2022   г. – ДМП
01.01. – 31.12.2022   г. – Чужди средства


Oтчети за финансиране на капиталовите разходи

Данните се публикуват в изпълнение на изискванията на чл. 53 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година.