Заглавие Дата на публикуване
Район Надежда провежда конкурс за организиране на ученическото столово хранене в 16 ОУ и 101 СОУ 03.06.2015
Район Люлин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от терени за поставяне на преместваеми търговски обекти 03.06.2015
Район Надежда провежда конкурс за организиране на ученическото столово хранене в 54 СОУ и 102 ОУ 02.06.2015
Район Надежда провежда конкурс за организиране на ученическото столово хранене в 15 СОУ и 141 ОУ 01.06.2015
Район Нови Искър обявява конкурс за организиране на ученическото столово хранене в 177 ОУ с. Световрачене 01.06.2015
Столична община обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, представляващ водната площ на езерото Ариана, за извършване на търговска дейност 29.05.2015
Район Младост обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот за поставяне на преместваем обект - павилион с площ 12,00 кв.м 29.05.2015
Район Оборище обявява конкурс за отдаване под наем на 10 бр. свободни нежилищни имоти, представляващи магазини с ползване на общо санитарно помещение със застроена площ 13,25 кв. м., намиращи се в подлеза на бул. Ситняково 28.05.2015
Район Триадица обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение с площ 81 кв.м, намиращо се на адрес: гр. София, ул.Костенски водопад № 25 26.05.2015
ДКЦ XX – София ЕООД обявява конкурс за определяне на наемател на обект с площ 176,43 кв.м и предназначение аптека, намиращ се на 1(първи) етаж в сградата на дружеството 22.05.2015