Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот за търговси обект, намиращ се в сградата на ул. ''Московска" №33
Столична община обявява публично оповестен конкурс по чл.14, ал.7 от ЗОС за: "Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща търговски обект, разположен в сутеренния етаж от административната сграда на Столична община, ул. Московска №33''.
   
Конкурсната документация на стойност 60.00 лв. /с ДДС/ се закупува от Столична община -дирекция „Обществени поръчки и концесии” - ул.”Париж № 3, ст.105, всеки работен ден от 10.30 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа, а всеки последен ден от месеца от 10.30 до 12.00 часа до 05.02.2016 година.
   
Начална конкурсна наемна цена - 1333.00 лв. месечно (без ДДС).
   
Депозитна вноска за участие в конкурса - 1300.00 лв.
   
Конкурсът ще се проведе на 09.02.2016 г. от 14.00 часа на ул. “Париж” №3, стая 109.
   
Адрес и телефон за информация: гр.София ул.”Париж” № 3, ст.105
Тел. 981 35 22, 9377 304;
30.12.2015