Заглавие Дата на публикуване
Район Красна поляна обявява конкурс за отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене в 28 СОУ, 92 ОУ, 123 СОУ и 135 СОУ на територията на район Красна поляна 22.06.2015
Столична община удължава срока за закупуване на конкурсна документация за участие в конкурс за обществен превоз на пътници по 5 допълнителни градски автобусни линии 19.06.2015
Район Илинден обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в 43-то ОУ Христо Смирненски и 45-то ОУ Константин Величков на територията на район Илинден 19.06.2015
Район Слатина обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в общинските училища на територията на район Слатина 17.06.2015
Район Надежда удължава срока за приемане на конкурсни документи за разполагане на преместваеми обекти 15.06.2015
Район Панчарево обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в общинските училища на територията на район Панчарево 12.06.2015
СО - Район Панчарево удължава с 15 дни публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти с площ над 10 дка от общински поземлен фонд в землищата на с.Плана, с.Долни Пасарел и с.Железница 12.06.2015
Район Нови Искър обявява конкурс за отдаване под наем на помещение, находящо се в административната сграда на кметство- с.Световрачене 11.06.2015
Район Изгрев удължава срокът за подаване на оферти за участие в открит конкурс за отдаване под наем на части от имоти на територията на СО - район Изгрев, представляващи терени за поставяне на преместваеми обекти 10.06.2015
Район Искър обявява конкурс за отдаване под наем на свободни общински имоти за поставяне на осем преместваеми обекти за търговска дейност 10.06.2015