ЕДНОКРАТНА СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕНИЦИ С ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА ПО ПОВОД 17 МАЙ - ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ


1. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:


2. ЗА 2019 ГОДИНА:


3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОДОБРЕНИ УЧЕНИЦИ ЗА 2019 ГОДИНА


4. АРХИВ