ЕДНОКРАТНА СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕНИЦИ С ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА ЗА 2022 ГОДИНА


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ


На 23 май 2022 год. (понеделник), в парк "Борисова градина" (лятна сцена) от 11 часа ще се проведе официална церемония по награждаване на ученици от столичните училища, завоювали високи постижения в областта на спорта през 2021 година, по повод 17 май – Ден на българския спорт.

Отправяме покана към всички отличени ученици в изброените по-долу категории за включване в награждаването!

Участниците ще бъдат поздравени и наградени от административното ръководство на Столична община, общински съветници, Регионално управление на образованието София-град, представители на Фондация „София – европейска столица на спорта“, както и известни български спортисти.


Информация за носителите на стипендия за 2021 г. по категории обявено на 16.05.2022 г.  (публикувано на 16.05.2022 г.)


С Решение № 814 на Столичния общински съвет, обявено на 18 септември 2023 г., е приет сборен Бюджет на Столична община за 2023 г.

В тази връзка, Ви информираме, че стартира процедура за изплащането на ЕДНОКРАТНАТА ПАРИЧНА НАГРАДА, по обявения в Правилата механизъм:
- за ученици в общински училища – с корекция на бюджета към училището;
- за ученици в държавни и частни училища – по банков път, след предоставяне на банкова сметка.

Връчването на ПРЕДМЕТНА НАГРАДА ще се осъществи в периода от 09 до 13 октомври 2023 г. на адрес: пл. „Славейков“ 4, сградата на Столична библиотека, ет. 4, ст. 402, в часовете от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа.
 
Носителите на Стипендия за 2022 г. за високи постижения в областта на спорта за ученици от 1. до 12. клас, по повод 17 май – Деня на Българския спорт – са разпределени по категории, определени със Заповед № СОА23-РД09-1167/12.05.2023 г. на кмета на Столична община.

Информация за носителите на стипендия за 2022 г. по категории


Столична община стартира процедура по набиране на номинации за ученици от столични училища от 1. до 12. клас (общински, държавни, частни), класирани на първо, второ или трето място на балкански първенства, европейски първенства, европейски купи, световни първенства, световни купи и олимпийски игри, международни турнири, и за ученици и младежи с увреждания, завоювали престижни отличия на параолимпийски игри и световни летни и световни зимни игри на Спешъл Олимпикс, международни турнири през 2021 година съгласно Решение № 523/26.07.2018 г. на Столичния общински съвет: