ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОСИТЕЛИТЕ НА СТИПЕНДИЯ ЗА 2022 ГОДИНА ПО КАТЕГОРИИ

Мирослав Боршош:  Удостояваме 209 ученици и младежи с Наградата на Столична община за високи постижения в областта на спорта

"Днес, 17 май – Деня на българския спорт, удостояваме 209 ученици и младежи с Наградата на Столична община за високи постижения в областта на спорта" – това каза зам.-кметът Мирослав Боршош.

Вече 10 години местната власт в София предоставя финансовите отличия за спортни заслуги на ученици от столични училища (общински, държавни, частни), класирани на призови места на Олимпийски игри, Световни първенства, Световни купи, Европейски първенства, Европейски купи, Балкански първенства и международни турнири.

През 2023 г., на основание Стратегия за развитие на физическата активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическата дейност в Столична община „София спортува“ 2022 – 2030 г., Столичният общински съвет прие с Решение № 137 нови Правила за условията и реда при предоставяне на стипендия за високи постижения в областта.  

Така вече носители на Наградата са и ученици и младежи, завоювали призови места в неолимпийски спотове. Актуализираният документ даде възможност да бъдат увеличени финансовите параметри на паричната награда, както и тя да бъде присъждана на деца и младежи с ментални и физически увреждания, постигнали високи спортни постижения в Параолимпийски игри, Световни летни и Световни зимни игри на Спешъл Олимпикс и международни турнири.


ЕДНОКРАТНА СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕНИЦИ С ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА 

Обявяване на Процедура по набиране на номинации за ученици и младежи, завоювали високи постижения в областта на спорта, по повод 17 май – Ден на българския спорт

На основание приета от Столичен общински съвет Стратегия за развитие на физическата активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическата дейност в Столична община „София спортува“ 2022 – 2030 г. са утвърдени с Решение № 137 на СОС нови Правила за условията и реда при предоставяне на стипендия за високи постижения в областта на спорта, по повод 17 май – Ден на българския спорт.

Правилата посочват разширен обхват на категории за кандидатстване, нови финансови параметри и номинации за ученици и младежи, класирани на призови места, както в олимпийски спортове, така и в неолимпийски спортове.

Актуализираният документ осигурява допълнителна възможност за номинации на деца и младежи с ментални и физически увреждания, постигнали високи спортни постижения.

ВАЖНО!!!

Допуска се подаване на заявление САМО С ЕДНА НОМИНАЦИЯ ЗА ЕДНО КЛАСИРАНЕ, най-доброто постижение. Същото следва да бъде най-високото по ранг първенство на кандидата за предходната година в съответния вид спорт, съобразно посочените в Правилата категории!