ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Скъпи ученици, родители, директори на столични училища, треньори и спортни мениджъри,

Информираме Ви, че продължава работата на Експертната комисия по разглеждане на постъпилите формуляри за стипендия за високи постижения в областта на спорта.

В тази връзка, резултатите за носителите на еднократната стипендия на кмета на Столична община за настоящата година ще бъдат публикувани на страницата на Столична община в началото на м. юни 2021 г.
 

С пожелание за здраве и много успехи,
Дирекция „Спорт и младежки дейности“


 

Носители на Стипендията за високи постижения в областта на спорта за ученици от столични училища от 1. до 12. клас – 2021 г.

 

Със Заповед № СОА21-РД09-819/07.06.2021 г. на кмета на Столична община са определени носителите на Стипендията за високи постижения в областта на спорта за ученици от столични училища от 1. до 12. клас (общински, държавни, частни) по повод 17 май – Ден на българския спорт.

Еднократната парична награда се изплаща:

 • за ученици в общински училища – с корекция на бюджета към районната администрация, респективно – училище;
 • за ученици в държавни и частни училища – по банков път, след предоставяне на банкова  сметка.

За контакти: 02 / 946 1118 – дирекция „Спорт и младежки дейности“
 


Ученици, завоювали първо – трето място на Олимпийски игри, Световни първенства, Световни купи, Европейски първенства и Европейски купи от олимпийски видове спорт в размер на 200 (двеста) лева

 1. СОА21-ГР94-1439 / 18.03.2021 г.
 2. СОА21-УЗ21-332 / 19.03.2021 г.
 3. СОА21-УЗ21-333 / 19.03.2021 г.
 4. СОА21-ГР94-1447 / 18.03.2021 г.
 5. СОА21-ГР94-1446 / 18.03.2021 г.
 6. СОА21-ГР94-1505 / 22.03.2021 г.
 7. СОА21-ГР94-1492 / 19.03.2021 г.
 8. СОА21-ГР94-1719 / 31.03.2021 г.
 9. СОА21-ГР94-1710 / 30.03.2021 г.
 10. СОА21-ГР94-2096 / 16.04.2021 г.
 11. СОА21-УЗ21-329 / 19.03.2021 г.
 12. СОА21-УЗ21-331 / 19.03.2021 г.
 13. СОА21-УЗ21-327 / 19.03.2021 г.
 14. СОА21-УЗ21-328 / 19.03.2021 г.
 15. СОА21-УЗ21-330 / 19.03.2021 г.
 16. СОА21-УЗ21-351 / 24.03.2021 г.
 17. СОА21-УЗ21-353 / 24.03.2021 г.
 18. СОА21-УЗ21-352 / 24.03.2021 г.
   

Ученици, завоювали първо – трето място на Балкански първенства от олимпийски видове спорт в размер на 150 (сто и петдесет) лева

 1. COA21-У321-344 / 23.03.2021 г.
 2. COA21-ГР94-1606 / 26.03.2021 г.
   

Ученици, завоювали престижни места на Международни турнири от олимпийски видове спорт в размер на 150 (сто и петдесет) лева

 1. СОА21-ГР94-1232 / 09.03.2021 г.
 2. СОА21-ГР94-1292 / 11.03.2021 г.
 3. СОА21-ГР94-1353 / 15.03.2021 г.
 4. СОА21-ГР94-1350 / 15.03.2021 г.
 5. СОА21-ГР94-1348 / 15.03.2021 г.
 6. СОА21-ГР94-1351 / 15.03.2021 г.
 7. СОА21-ГР94-1631 / 29.03.2021 г.
 8. СОА21-УЗ21-334 / 19.03.2021 г.
 9. СОА21-УЗ21-335 / 19.03.2021 г.
 10. СОА21-УЗ21-336 / 19.03.2021 г.
 11. СОА21-УЗ21-360 / 25.03.2021 г.
 12. СОА21-ГР94-1586 / 25.03.2021 г.
 13. СОА21-ГР94-1615 / 26.03.2021 г.
 14. СОА21-ГР94-1620 / 26.03.2021 г.
 15. СОА21-ГР94-1633 / 29.03.2021 г.
 16. СОА21-ГР94-1640 / 29.03.2021 г.
 17. СОА21-ГР94-1670 / 30.03.2021 г.
 18. СОА21-ГР94-1667 / 30.03.2021 г.
 19. СОА21-ГР94-1632 / 29.03.2021 г.
 20. СОА21-ГР94-1695 / 30.03.2021 г.
 21. СОА21-ГР94-1727 / 31.03.2021 г.
 22. СОА21-ГР94-1777 / 01.04.2021 г.
 23. СОА21-ГР94-1723 / 31.04.2021 г.
 24. СОА21-ГР94-1741 / 31.04.2021 г.
 25. СОА21-ГР94-1652 / 29.03.2021 г.
 26. СОА21-ГР94-1740 / 31.03.2021 г.
 27. СОА21-ГР94-1722 / 31.03.2021 г.
 28. СОА21-УЗ21-392 / 01.04.2021 г.
 29. СОА21-ГР94-1711 / 30.03.2021 г.
 30. СОА21-ГР94-1775 / 01.04.2021 г.
 31. СОА21-ГР94-1720 / 31.03.2021 г.
 32. СОА21-ГР94-1796 / 02.04.2021 г.
 33. СОА21-ГР94-1646 / 29.03.2021 г.
 34. СОА21-ГР94-1709 / 30.03.2021 г.
 35. СОА21-ГР94-1788 / 02.04.2021 г.
 36. СОА21-ГР94-1024 / 26.02.2021 г.
 37. СОА21-УЗ21-315 / 16.03.2021 г.
 38. СОА21-ГР94-1635 / 29.03.2021 г.
 39. СОА21-ДИ05-600 / 2 / 01.04.2021 г.
 40. СОА21-ГР94-1546 / 24.03.2021 г.
 41. СОА21-УЗ21-358 / 24.03.2021 г.
 42. СОА21-УЗ21-357 / 24.032021 г.
   

Ученици, завоювали престижни места на Световни, Европейски, Балкански първенства и купи, и Международни турнири в неолимпийски видове спорт в размер на 70 (седемдесет) лева

 1. СОА21-ГР94–1022 / 26.02.2021 г.
 2. СОА21-ГР94-1082 / 01.03.2021 г.
 3. СОА21-ГР94-1080 / 01.03.2021 г.
 4. СОА21-ГР94-1079 / 01.03.2021 г.
 5. СОА21-ГР94-1081 / 01.03.2021 г.
 6. СОА21-ГР94-1098 / 02.03.2021 г.
 7. СОА21-ГР94-1078 / 01.03.2021 г.
 8. СОА21-ГР94-1077 / 01.03.2021 г.
 9. СОА21-ГР94-1076 / 01.03.2021 г.
 10. СОА21-ГР94-1074 / 01.03.2021 г.
 11. СОА21-ГР94-1072 / 01.03.2021 г.
 12. СОА21-ГР94-1070 / 01.03.2021 г.
 13. СОА21-ГР94-1069 / 01.03.2021 г.
 14. СОА21-ГР94-1174 / 05.03.2021 г.
 15. COA21-ГР94-1175 / 05.03.2021 г.
 16. СОА21-ГР94-1176 / 05.03.2021 г.
 17. СОА21-ГР94-1190 / 05.03.2021 г.
 18. СОА21-ГР94-1170 / 05.03.2021 г.
 19. СОА21-ГР94-1172 / 05.03.2021 г.
 20. СОА21-ГР94-1173 / 05.03.2021 г.
 21. СОА21-ГР94-1246 / 09.03.2021 г.
 22. СОА21-ГР94-1301 / 11.03.2021 г.
 23. СОА21-ГР94-1302 / 11.03.2021 г.
 24. СОА21-УЗ21-323 / 18.03.2021 г.
 25. COA21-ГР94-1521 / 23.03.2021 г.
 26. COA21-ГР94-1548 / 24.03.2021 г.
 27. COA21-ГР94-1730 / 31.03.2021 г.
 28. COA21-ГР94-1728 / 31.03.2021 г.
 29. COA21-ГР94-1731 / 31.03.2021 г.
 30. COA21-ГР94-1734 / 31.03.2021 г.
 31. COA21-ГР94-1735 / 31.03.2021 г.
 32. COA21-ГР94-1739 / 31.03.2021 г.
 33. COA21-ГР94-1738 / 31.03.2021 г.
 34. COA21-ГР94-1736 / 31.03.2021 г.
 35. COA21-ГР94-1743 / 31.03.2021 г.
 36. COA21-ГР94-1744 / 31.03.2021 г.
 37. COA21-ГР94-1733 / 31.03.2021 г.
 38. COA21-ГР94-1732 / 31.03.2021 г.
 39. COA21-ГР94-1749 / 31.03.2021 г.
 40. COA21-ГР94-1748 / 31.03.2021 г.
 41. COA21-ГР94-1751 / 31.03.2021 г.
 42. COA21-ГР94-1747 / 31.03.2021 г.
 43. COA21-ГР94-1746 / 31.03.2021 г.
 44. COA21-ГР94-1745 / 31.03.2021 г.
 45. COA21-ГР94-1768 / 01.04.2021 г.
   

Ученици, определени за специални награди от Фондация „София – европейска столица на спорта“

 1. СОА21-ГР94-1576 / 25.03.2021 г.
 2. СОА21-ГР94-1752 / 31.03.2021 г.
 3. СОА21-ГР94-1740 / 31.03.2021 г.
 4. СОА21-ГР94-1490 / 19.03.2021 г.
 5. СОА21-ГР94-1701 / 30.03.2021 г.