ЕДНОКРАТНА СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕНИЦИ С ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА  - 2019

 

Уважаеми родители, директори на училища, ученици,

Информираме ви, че съгласно процедура за определяне на стипендии за ученици от столични училища, завоювали престижни отличия на Олимпийски игри, Световни, Европейски първенства и международни турнири, са одобрени и включени в Заповед на кмета на Столична община, документите със следните входящи номера:
 

СОА19-ГР94-796 / 18.02.2019 г.
(СОА19-ГР94-796(1) / 18.02.2019 г.)
СОА19-УЗ21-491 / 20.03.2019 г. СОА19-УЗ21-536 / 27.03.2019 г. СОА19-ГР94-1590 / 29.03.2019 г.
СОА19-УЗ21-245 / 21.02.2019 г. СОА19-УЗ21-501 / 21.03.2019 г. СОА19-ГР94-1538 / 28.03.2019 г. СОА19-ГР94-1594 / 29.03.2019 г.
СОА19-УЗ21-247 / 21.02.2019 г. СОА19-ГР94-1412 / 22.03.2019 г. СОА19-ГР94-1539 / 28.03.2019 г. СОА19-ГР94-1595 / 29.03.2019 г.
СОА19-ГР94-991 / 27.02.2019 г. СОА19-ГР94-1413 / 22.03.2019 г. СОА19-ГР94-1540 / 28.03.2019 г. СОА19-ГР94-1596 / 29.03.2019 г.
СОА19-ГР94-992 / 27.02.2019 г. СОА19-ГР94-1414 / 22.03.2019 г. СОА19-ГР94-1542 / 28.03.2019 г. СОА19-ГР94-1597 / 29.03.2019 г.
СОА19-УЗ21-287 / 27.02.2019 г. СОА19-ГР94-1416 / 22.03.2019 г. СОА19-ГР94-1543 / 28.03.2019 г. СОА19-ГР94-1600 / 29.03.2019 г.
СОА19-УЗ21-288 / 27.02.2019 г. СОА19-ГР94-1417 / 22.03.2019 г. СОА19-ГР94-1543 / 28.03.2019 г. СОА19-ГР94-1601 / 29.03.2019 г.
СОА19-ГР94-1023 / 28.02.2019 г. СОА19-ГР94-1428 / 22.03.2019 г. СОА19-ГР94-1544 / 28.03.2019 г. СОА19-ГР94-1602 / 29.03.2019 г.
СОА19-ГР94-1071 / 05.03.2019 г. СОА19-ГР94-1430 / 22.03.2019 г. СОА19-ГР94-1545 / 28.03.2019 г. СОА19-ГР94-1604 / 29.03.2019 г.
СОА19-ГР94-1078 / 05.03.2019 г. СОА19-УЗ21-502 / 22.03.2019 г. СОА19-ГР94-1546 / 28.03.2019 г. СОА19-ГР94-1605 / 29.03.2019 г.
СОА19-ГР94-1079 / 05.03.2019 г. СОА19-ГР94-1447 / 25.03.2019 г. СОА19-ГР94-1547 / 28.03.2019 г. СОА19-ГР94-1606 / 29.03.2019 г.
(СОА19-ГР94-1637 / 01.04.2019 г.)
СОА19-УЗ21-321 / 05.03.2019 г. СОА19-ГР94-1452 / 25.03.2019 г. СОА19-ГР94-1549 / 28.03.2019 г. СОА19-ГР94-1607 / 29.03.2019 г.
СОА19-УЗ21-321 / 05.03.2019 г. СОА19-ГР94-1457 / 25.03.2019 г. СОА19-ГР94-1551 / 28.03.2019 г. СОА19-ГР94-1608 / 29.03.2019 г.
СОА19-ГР94-1095 / 06.03.2019 г. СОА19-УЗ21-511 / 25.03.2019 г. СОА19-ГР94-1553 / 28.03.2019 г. СОА19-ГР94-1609 / 29.03.2019 г.
СОА19-ГР94-1117 / 07.03.2019 г.
(СОА19-ГР94-1563 / 28.03.2019 г.)
СОА19-УЗ21-512 / 25.03.2019 г. СОА19-ГР94-1554 / 28.03.2019 г. СОА19-ГР94-1610 / 29.03.2019 г.
СОА19-ГР94-1148 / 08.03.2019 г. СОА19-УЗ21-513 / 25.03.2019 г. СОА19-ГР94-1555 / 28.03.2019 г. СОА19-ГР94-1611 / 29.03.2019 г.
СОА19-УЗ21-420 / 11.03.2019 г. СОА19-УЗ21-514 / 25.03.2019 г. СОА19-ГР94-1556 / 28.03.2019 г. СОА19-ГР94-1612 / 29.03.2019 г.
СОА19-УЗ21-421 / 11.03.2019 г. СОА19-ГР94-1464 / 26.03.2019 г. СОА19-ГР94-1557 / 28.03.2019 г. СОА19-ГР94-1613 / 29.03.2019 г.
СОА19-ГР94-1201 / 12.03.2019 г. СОА19-ГР94-1469 / 26.03.2019 г. СОА19-ГР94-1558 / 28.03.2019 г. СОА19-ГР94-1614 / 29.03.2019 г.
СОА19-УЗ21-425 / 12.03.2019 г. СОА19-ГР94-1470 / 26.03.2019 г. СОА19-ГР94-1560 / 28.03.2019 г. СОА19-ГР94-1615 / 29.03.2019 г.
СОА19-УЗ21-426 / 12.03.2019 г. СОА19-ГР94-1471 / 26.03.2019 г. СОА19-ГР94-1561 / 28.03.2019 г. СОА19-ГР94-1621 / 29.03.2019 г.
СОА19-ГР94-1227 / 13.03.2019 г. СОА19-ГР94-1472 / 26.03.2019 г. СОА19-ГР94-1564 / 28.03.2019 г. СОА19-НЦ62-481 / 29.03.2019 г.
СОА19-ГР94-1228 / 13.03.2019 г. СОА19-ГР94-1483 / 26.03.2019 г. СОА19-У321-568 / 28.03.2019 г. СОА19-НЦ62-483 / 29.03.2019 г.
СОА19-ГР94-1229 / 13.03.2019 г. СОА19-ГР94-1493 / 26.03.2019 г. СОА19-УЗ21-538 / 28.03.2019 г. СОА19-УЗ21-572 / 29.03.2019 г.
СОА19-ГР94-1230 / 13.03.2019 г. СОА19-УЗ21-520 / 26.03.2019 г. СОА19-УЗ21-543 / 28.03.2019 г. СОА19-УЗ21-575 / 29.03.2019 г.
СОА19-УЗ21-435 / 13.03.2019 г. СОА19-УЗ21-522 / 26.03.2019 г. СОА19-УЗ21-544 / 28.03.2019 г. СОА19-УЗ21-576 / 29.03.2019 г.
СОА19-УЗ21-438 / 13.03.2019 г. СОА19-УЗ21-523 / 26.03.2019 г. СОА19-УЗ21-548 / 28.03.2019 г. СОА19-УЗ21-577 / 29.03.2019 г.
СОА19-ГР94-1251 / 14.03.2019 г. СОА19-УЗ21-524 / 26.03.2019 г. СОА19-УЗ21-549 / 28.03.2019 г. СОА19-УЗ21-580 / 29.03.2019 г.
СОА19-ГР94-1253 / 14.03.2019 г. СОА19-УЗ21-525 / 26.03.2019 г. СОА19-УЗ21-550 / 28.03.2019 г. СОА19-УЗ21-580 / 29.03.2019 г.
СОА19-ГР94-1257 / 14.03.2019 г. СОА19-ГР94-1501 / 27.03.2019 г. СОА19-УЗ21-551 / 28.03.2019 г. СОА19-УЗ21-580 / 29.03.2019 г.
СОА19-ГР94-1261 / 14.03.2019 г. СОА19-ГР94-1504 / 27.03.2019 г. СОА19-УЗ21-552 / 28.03.2019 г. СОА19-ГР94-1629 / 01.04.2019 г.
СОА19-УЗ21-446 / 14.03.2019 г. СОА19-ГР94-1506 / 27.03.2019 г. СОА19-УЗ21-553 / 28.03.2019 г. СОА19-ГР94-1638 / 01.04.2019 г.
СОА19-УЗ21-450 / 14.03.2019 г. СОА19-ГР94-1508 / 27.03.2019 г. СОА19-УЗ21-554 / 28.03.2019 г. СОА19-ГР94-1640 / 01.04.2019 г.
СОА19-УЗ21-459 / 15.03.2019 г. СОА19-ГР94-1517 / 27.03.2019 г. СОА19-УЗ21-555 / 28.03.2019 г. СОА19-ГР94-1642 / 01.04.2019 г.
СОА19-УЗ21-460 / 15.03.2019 г. СОА19-ГР94-1522 / 27.03.2019 г. СОА19-УЗ21-556 / 28.03.2019 г. СОА19-ГР94-1644 / 01.04.2019 г.
СОА19-УЗ21-470 / 18.03.2019 г. СОА19-ГР94-1523 / 27.03.2019 г. СОА19-УЗ21-557 / 28.03.2019 г. СОА19-ГР94-1645 / 01.04.2019 г.
СОА19-УЗ21-473 / 18.03.2019 г. СОА19-ГР94-1530 / 27.03.2019 г. СОА19-УЗ21-558 / 28.03.2019 г. СОА19-ГР94-1646 / 01.04.2019 г.
СОА19-ГР94-1328 / 19.03.2019 г. СОА19-ГР94-1533 / 27.03.2019 г. СОА19-УЗ21-559 / 28.03.2019 г. СОА19-ГР94-1647 / 01.04.2019 г.
СОА19-ГР94-1329 / 19.03.2019 г. СОА19-ГР94-1534 / 27.03.2019 г. СОА19-УЗ21-560 / 28.03.2019 г. СОА19-ГР94-1648 / 01.04.2019 г.
СОА19-ГР94-1334 / 19.03.2019 г. СОА19-ГР94-1536 / 27.03.2019 г. СОА19-УЗ21-561 / 28.03.2019 г. СОА19-ГР94-1650 / 01.04.2019 г.
СОА19-УЗ21-478 / 19.03.2019 г. СОА19-УЗ21-527 / 27.03.2019 г. СОА19-УЗ21-562 / 28.03.2019 г. СОА19-ГР94-1652 / 01.04.2019 г.
СОА19-ГР94-1346 / 20.03.2019 г. СОА19-УЗ21-528 / 27.03.2019 г. СОА19-УЗ21-563 / 28.03.2019 г. СОА19-ГР94-1655 / 01.04.2019 г.
СОА19-ГР94-1351 / 20.03.2019 г. СОА19-УЗ21-529 / 27.03.2019 г. СОА19-УЗ21-566 / 28.03.2019 г. СОА19-ГР94-1660 / 01.04.2019 г.
СОА19-ГР94-1356 / 20.03.2019 г. СОА19-УЗ21-530 / 27.03.2019 г. СОА19-УЗ21-567 / 28.03.2019 г. СОА19-ГР94-1662 / 01.04.2019 г.
СОА19-ГР94-1368 / 20.03.2019 г. СОА19-УЗ21-531 / 27.03.2019 г. СОА19-ГР94-1572 / 29.03.2019 г. СОА19-НЦ62-489 / 01.04.2019 г.
СОА19-ГР94-1369 / 20.03.2019 г. СОА19-УЗ21-532 / 27.03.2019 г. СОА19-ГР94-1578 / 29.03.2019 г. СОА19-У321-1643 / 01.04.2019 г.
СОА19-УЗ21-490 / 20.03.2019 г. СОА19-УЗ21-535 / 27.03.2019 г. СОА19-ГР94-1585 / 29.03.2019 г.  

 

Важна информация:

Средствата за стипендията на одобрените ученици ще бъдат превеждани по банков път:

  • На общинско училище – с корекция на бюджет;
  • На подател на искането за стипендия – родител/настойник, на ученик от частно и държавно училище – след предоставяне на банкова сметка и декларация за съгласие за обработване и предоставяне на лични данни.

Важно съобщение:

На 17 май – Деня на Българския спорт, на Националния стадион „Васил Левски“, фоайе, Музей на спорта, ще бъдат поздравени от административното ръководство на СО и общинските съветници от СОС, всички участници и ще бъде предоставена допълнителна информация.

Отправяме покана към всички отличени ученици в изброените по-долу категории да се включат на 17 май от 10.00 часа на празничното събитие:

  • Първо – трето място на Олимпийски игри, Световни първенства, Световни купи, Европейски първенства и Европейски купи от олимпийски видове спорт;
  • Първо – трето място на Балкански първенства от олимпийски видове спорт;
  • Атлети/ученици с увреждания с отличия на Параолимпийски игри, Световни летни и Световни зимни игри на Спешъл Олимпикс;
  • Международни турнири и състезания от олимпийски видове спорт;
  • Престижни места на Световни, Европейски и Балкански първенства от извънолимпийски видове спорт

За контакт с експерти на дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“: 02/981 06 51.В изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта, приета с Решение № 7/12.01.2012 г. на СОС и Програма за изпълнение на Стратегията, приета с Решение № 293/14.06.2012 г. на СОС, и в изпълнение на  Решение № 523/26.07.2018 г. на СОС  относно

АКТУАЛИЗИРАНИ ПРАВИЛА

за условията и реда при предоставяне на стипендия за високи постижения в областта на спорта за ученици от столични училища от 1. до 12. клас (общински, държавни, частни), класирани на първо, второ или трето място на Балкански първенства, Европейски първенства, Европейски купи, Световни първенства, Световни купи и Олимпийски игри, международни турнири, и ученици и младежи с увреждания, завоювали престижни отличия на Параолимпийски игри и Световни летни и Световни зимни игри на Спешъл Олимпикс, международни турнири, по повод 17 май – Ден на Българския спорт

Столична община

Обявява процедура по набиране на предложения за номинации на ученици, младежи и атлети от София, завоювали призови места в областта на спорта

• Стипендията представлява парична сума, платима в български лева, индивидуална стипендия (еднократно финансово подпомагане)
• Постиженията трябва да са регистрирани през предходната календарна година

 

Право да номинират имат:

• Директори на столични образователни институции (общински училища)
• Родители на ученици от държавни и частни училища
• Председател/член на Управителен съвет на Спешъл Олимпикс България и Българска Параолимпийска асоциация

 

Необходими документи:

♦ Формуляр – искане ( Приложение 1) – 1 (един) екземпляр и задължителните приложения:

♦ Служебна бележка, заверена от училището, удостоверяваща, че ученикът учи през текущата учебна година в съответното училище;

♦ Ксерокопие от документи за призови класирания през предходната година, заверени от съответната Национална федерация, удостоверени чрез Протокол от състезание от международна Федерация за класиране от първо до трето място.

 

Крайният срок за представяне на предложенията е 01 април 2019 г. – 17:30 часа в Столична община, ул. „Московска“ № 33, деловодство.

 

Приложение 1  – Формуляр – искане  

Приложение 2 – Правила, утвърдени с Решение на СОС

Приложение 3 – Решение № 523 на СОС

Приложение 4 – Процедура за подаване на номинации