ЕДНОКРАТНА СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕНИЦИ С ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА  - 20201. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:


2. ЗА 2020 ГОДИНА:

1. Носители на Стипендията за високи постижения в областта на спорта за ученици от столични училища и ученици и младежи с увреждания, 2020 г.


ВАЖНО

Във връзка с обявеното извънредно положение Ви информираме, че считано към днешна дата Столичната община удължава срока за подаване на заявления за еднократна стипендия до кмета на Столичната община за ученици, завоювали високи постижения в областта на спорта до 15 май 2020 г.

Наложената промяна предполага и различни срокове за обобщаване, съгласуване, разглеждане и предоставяне на ученическата стипендия съгласно заповед на кмета на Столичната община. 

Приложения: