Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Управление на водни обекти, земи и гори“ към дирекция „Околна среда“, направление „Зелена система, екология и земеползване” 09.11.2020
Район “Връбница” обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“ 06.11.2020
Столична община обявява конкурс за длъжността директор на Общински културен институт 04.11.2020
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции” към направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие” при Столична община 02.11.2020
Район “Връбница" обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“ 30.10.2020
Столична община обявява конкурс за длъжността директор на ОП "Гробищни паркове" 26.10.2020
Район „Надежда” обявява конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“ 22.10.2020
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт и старши счетоводител 22.10.2020
Район „Искър“ обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“ в администрацията на Столична община – район „Искър“ 22.10.2020
Район “Връбница" обявява конкурс за главен експерт човешки ресурси в отдел „Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси“ 16.10.2020
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document