Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт – 1 работно място по заместване, в отдел „Въздух“, дирекция „Климат, енергия и въздух” 22.10.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Местни такси, цени на услуги и защита на потребителите” към дирекция „Икономика и търговска дейност“ 10.10.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 3 работни места, в дирекция „Аварийна помощ и превенция“ 01.10.2019
Район “Връбница” обявява конкурс за началник-отдел „Инфраструктура, благоустройство и екология“ 01.10.2019
Район "Младост" обявява конкурс за началник-отдел в отдел “Екология” 26.09.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 2 раб. места, в отдел „Устройствено планиране” към дирекция „Териториално планиране” 24.09.2019
Район "Изгрев" обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт в отдел "Правно-нормативно, административно-информационно обслужване и човешки ресурси" на СО – район "Изгрев" 20.09.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Оперативна дейност и регистрация на строежи“ към дирекция „Общински строителен контрол”, направление „Архитектура и градоустройство” 20.09.2019