Заглавие Дата на публикуване
Проект на Правилник за вътрешния ред в Център за кризисно настаняване на бездомни лица 08.12.2011
Проекти на Правилници за вътрешния ред в центърове за временно настаняване на бездомни хора 02.12.2011
Проект за изменение на чл. 43, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на СОС 01.12.2011
Проект на Вътрешни правила за работата на постоянната комисия по обществен ред и сигурност 22.11.2011
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на СО 21.07.2011
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО 13.07.2011
Проект на промени в Наредба за предоставяне на социалната услуга Асистент за независим живот 08.07.2011
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО и НИД на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на СО 29.06.2011
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на СО 13.06.2011
Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на СОС 13.06.2011