Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

Публикувано на 23.06.2017 г.

Вносител: Йоана Христова - зам.-кмет на Столична община и Дончо Барбалов - зам.-кмет на Столична община.
 

Доклад и проект за решение

23.06.2017