Промяна в Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

Промяна в Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

Публикувано на 14.09.2017 г.
 

Вносители: Таня Георгиева - председател на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта и Анатоли Илиев - общински съветник
 
Доклад и проект за решение

14.09.2017