Проект за приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
Проект за приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Публикувано на 19.06.2017 г.


Вносител: Дончо Барбалов - зам. кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

19.06.2017