Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г. на Столичния общински съвет, в сила от 01.01.2007 г.

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г. на Столичния общински съвет, в сила от 01.01.2007 г.

Публикувано на 10.07.2017 г.

Вносител: Доц. д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

10.07.2017