Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Публикувано на 7.08.2017 г.

Вносител: Евгени Крусев - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

07.08.2017