Заглавие Дата на публикуване
Проект за промяна в чл. 66 на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет 04.02.2013
Проект за изменения в Наредбата за организация на движението на територията на СО 21.12.2012
Проект на Правилник за дейността на местен обществен комитет по превенция и контрол на ХИВ-СПИН 06.12.2012
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на СО 06.12.2012
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО 03.12.2012
Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на СОС 03.12.2012
Проект за изменения в Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на СО 03.12.2012
Проект на Правила за условията и реда при предоставяне на стипендия за високи постижения в областта на спорта за ученици от столични училища от 1 до 12 клас 23.11.2012
Проект на Програма за развитие на велосипедния транспорт на територията на СО за периода 2012 - 2015 г. 14.11.2012
Проект на Правилник за организацията и дейността на ОП Гробищни паркове 09.11.2012