Заглавие Дата на публикуване
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси 23.06.17
Проект за приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община 19.06.17
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение 894 по Протокол 93 от 23.11.2006 г. 19.06.17
Проект на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и Предложение размера на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2017 г. 18.11.16
Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет - Решение № 83 по Протокол №7/28.02.08г. 14.09.16
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община 07.12.15
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община 16.11.15
Проект на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите обществено ползване и размера на такса битови отпадъци за 2016 г. 16.11.15
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне и преместване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община 12.11.15
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни заведения 08.07.15
— 10 Елементи на страница
Показване на 1 - 10 от 31 резултата.