Заглавие Дата на публикуване
Проект на Правила за приемане на деца в общинските СДЯ, ОДЗ и ЦДГ на територията на СО 18.05.2011
Проект за промяна в Наредбата за гробищни паркове и погребално-обредната дейност на територията на СО 16.03.2011
Проект на Наредба за общинската собственост 02.03.2011
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на СО 17.02.2011
Проект за изменения и допълнения на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на СО 15.02.2011
Проект за изменение и допълнение на Правилата за приемане на деца в общинските ОДЗ и ЦДГ на територията на СО 24.01.2011
Проект за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на СО 07.01.2011
Проект на изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на СО 06.01.2011
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци 29.12.2010
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО 29.11.2010