Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА21-ВК66-10032–(18)/12.01.2023 г. за приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Проект на  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
 • На вниманието на: Георги Георгиев – председател на Столичния общински съвет
 • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА21-ВК66-10032-(18)/12.01.2023 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

По електронен път:

 • На ел. поща:  desislava.mileva@sofia.bg
 • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА21-ВК66-10032-(18)/12.01.2023 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • 30 (тридесет) дни – от 13.01.2023 г. до 13.02.2023 г.

4. Съдържание на документацията:

 1. Доклад с рег. № СОА21-ВК66-10032-(18)/12.01.2023 г. за приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община;
 2. Проект на решение;
 3. Мотиви и частична предварителна оценка на въздействието.

5. Координати за връзка:

 • Десислава Милева – главен юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“,  
 • тел. за връзка 02/9377338,
 • ел. поща: desislava.mileva@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ:

 1. Оля Стоилова (публикувано на 13.01.2023 г.)
 2. Живко Палачоров (публикувано на 16.01.2023 г.)
 3. Васка Инова  (публикувано на 16.01.2023 г.)
 4. Асен Асенов  (публикувано на 17.01.2023 г.)
 5. Иван Винаров  (публикувано на 17.01.2023 г.)
 6. Здравка Стоилова (публикувано на 17.01.2023 г.)
 7. Мая Манолова, председател на гражданска платформа Изправи се.БГ (публикувано на 17.01.2023 г.)
 8. Живко Палачоров – допълнение към становището от 16.01.2023 г. (публикувано на 20.01.2023 г.)
 9. проф. д-р Диана Ковачева, омбудсман на Р. България (публикувано на 24.01.2023 г.)
 10. мл. лейтенант инж. Петър Велчев, председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите (публикувано на 26.01.2023 г.)
 11. Лилия Христова, обществен посредник на територията на Столична община (публикувано на 27.01.2023 г.)

Обобщена справка за постъпилите предложения и становища по публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община – Доклад № СОА21-ВК66-10032-(18)/12.01.2023 г. (Публикувана на 22.02.2023 г.)