Представяне на Анализа на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво за Столична община и предложение за планиране на социални и интегрирани здравно-социални услуги и максималния брой потребители на тези услуги (по видове), за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет на територията на Столична община

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Представяне на Анализа на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво за Столична община и предложение за планиране на социални и интегрирани здравно-социални услуги и максималния брой потребители на тези услуги (по видове), за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет на територията на Столична община.
 

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис;
 • На вниманието на: г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община;
 • Относно: Представяне на Анализа на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво за Столична община и предложение за планиране на социални и интегрирани здравно-социални услуги и максималния брой потребители на тези услуги (по видове), за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет на територията на Столична община.

По електронен път:

 • Контактен център на Столична община ( https://call.sofia.bg );
 • На вниманието на: г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община;
 • Относно: Представяне на Анализа на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво за Столична община и предложение за планиране на социални и интегрирани здравно-социални услуги и максималния брой потребители на тези услуги (по видове), за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет на територията на Столична община.

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • 30 (тридесет) дни – от 13.04.2023 г. до 15.05.2023 г.

4. Съдържание на документацията:

 1. Анализ на потребностите на Столична община от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
 2. Предложение за планиране на социални и интегрирани здравно-социални услуги и максималния брой потребители на тези услуги (по видове), за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет на територията на Столична община.
 1. Приложения:

5. Координати за връзка:

 • Василена Петрова – главен експерт в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“,
  тел. 02/80-35-926, e-mail: ve.petrova@sofia.bg;
 • Галя Йончева – главен експерт в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“,
  тел. 02/80-35-926, e-mail: giontcheva@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.